Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä:

Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy

Y-tunnus 1789222-8
Liesikuja 4, 01600 Vantaa

posti@elainklinikka.fi
Yhteyshenkilö: Jutta Salonen

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakkaiden lemmikkien hoitoon, asiakasviestintään ja markkinointiviestintään.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisteri saattaa pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, syntymäaika, kieli, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan lemmikeistä ja niiden käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy ei luovuta tietoja yrityksen ulkopuolelle yhteistyökumppaneitaan lukuun ottamatta. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterien suojaus

Kaikki Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy:ssä käsiteltävät rekisterit on suojattu palomuurein ja salasanoin.  Rekisteriä ylläpitää teknisesti Finnish Net Solutions Oy. Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy myös valvoo ja pitää kirjaa tunnuksista joilla henkilötietoihin pääsee käsiksi.

Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Mitään arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta suoraan sähköpostilla tai puhelimen välityksellä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja saada virheelliset tiedot korjatuksi.  Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojen käyttöä esimerkiksi markkinointiviestintään.

Rekisteröidylle ei koidu kustannuksia rekisteritietojen säilyttämisestä tai näiden kysymisestä, jos tämä tehdään kerran vuodessa viitaten Henkilötietolakiin. Useammin kuin vuoden välein kysytyistä tiedoista Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy veloittaa 150,00€ (alv 0%).

Jos rekisteröity vaatii ja Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy:llä ei ole velvollisuutta säilyttää rekisteröidyn tietoja, voidaan nämä poistaa pyydettäessä.

Tarkennetut tiedot voidaan luovuttaa ainoastaan henkilökohtaisesti. Tiedot luovutetaan rekisteröidyn esitettyä pyynnön kirjallisesti ja todistettua henkilöllisyytensä Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy:n edustajalle.  Tiedot luovutetaan yhden kuukauden sisällä pyynnöstä.

Kaikkia henkilötietoihin liittyviä asioita voi rekisteröity tiedustella sähköpostilla osoitteesta posti@elainklinikka.fi

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy pitää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ja henkilötietojen käyttötarkoitusta Suomen lainsäädännön mukaisesti noudattaen tällöinkin asianmukaista ja hyvää käytösmallia ja tästä tullaan aina ilmoittamaan yrityksen kotisivuilla tai rekisteröidyille suoraan.